Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Bilco kiên định cam kết sử dụng nguồn nhân lực, trí tuệ của Việt Nam trong ngành cơ khí lắp máy nhằm cung cấp giải pháp, gia công chế tạo và lắp đặt những hệ thống thiết bị cơ khí có quy mô và tiêu chuẩn cao nhất của thế giới.

Tầm nhìn

Trong 10 năm tới Bilco trở thành thương hiệu cơ khí lắp máy hàng đầu Việt Nam và trong tốp 10 các công ty hàng đầu Đông Nam Á

Giá trị cốt lõi

Chính trực – Sáng tạo – Tích cực – Tạo ra giá trị và phát triển bền vững